Hylaea fasciaria – Ostrolot kreskowiak

Geometridae – Miernikowcowate
Wystepuje w dwóch podstawowych formach barwnych – f. prasinaria o zielonkawym tle skrzydeł i f. fasciaria o skrzydłach rdzawoczerwonych. Na wierzchniej stronie przedniego skrzydła dwie poprzeczne, cienkie, jasne przepaski faliste; na tylnym skrzydle tylko jedna przepaska. Strzępina w kolorze przepasek poprzecznych, lub tła skrzydeł. Ubarwienie gąsienic zmienne.

Kasina Wielka 12.06.2014 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Kasina Wielka 12.06.2014 Forma barwna prasinaria Fot. Grzegorz Gierlasiński

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy iglaste i mieszane, oraz parki z udziałem modrzewia, lub świerka, jodły, lub sosny
  3. Wymiary. Rs 23-35 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Beskid Wysoki. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na igłach drzew iglastych; zwykle doskonale zlewają się z tłem
  7. Podobne. Inne zielone miernikowce, które można odróżnić min. po kształcie i liczbie przepasek poprzecznych
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Grzegorz Gierlasiński
  9. H.fasciaria w bazie BioMap
  10. H.fasciaria na Lepiforum

Dodaj komentarz