Idaea dimidiata – Krocznik połowiczak

Geometridae – Miernikowcowate
Tło skrzydeł szarobiałe, lub szarożółte. Przy tylnym brzegu przedniego skrzydła rząd ciemnych, blisko ze sobą sąsiadujących ciemnych plam.

I.dimidiata

Łódź 08.07.2014 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, zarośla, ogrody, doliny rzeczne, polany
  3. Wymiary. Rs 13-19 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na dziurawcach, oraz w ściółce na zwiędłych liściach
  7. Podobne. Niektóre inne kroczniki – mimo to nietrudny do identyfikacji
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jerzy Strzelecki
  9. I.dimidiata w bazie Biomap
  10. I.dimidiata na Lepiforum

Rodzaj Idaea - Krocznik


avidal

Leave a Reply