Idaea fuscovenosa – Krocznik ciemnożyłek

Geometridae – Miernikowcowate
Tło skrzydeł szare, lub szarożółtawe. Krawędź kostalna przedniego skrzydła wyraźnie, smugowato, szaro przyciemniona. Przepaski poprzeczne sfalowane, cienkie, ciemniejsze od tła. Na każdym skrzydle kropkowata, czarna plamka.

I.fusconevosa

Łódź 16.07.2014 Fot. Jerzy Strzelecki

I.fusconevosa

Warszawa 19.06.2017 Fot. Teresa Stolarczyk

Łuków 11.06.2017 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Skraje lasów, łąki, zarośla, ogrody, polany, parki
  3. Wymiary. Rs 17-21 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec i lipiec
  5. Lokalizacja. Mazowieckie, łódzkie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na mniszkach
  7. Podobne. Kilka innych miernikowców, które jednak zwykle nie mają tak wyraźnego zaciemnienia brzegu kostalnego; najłatwiej pomylić go z Idaea humiliata, u którego przyciemnienie na przedniej krawędzi skrzydła jest bardziej kontrastowe, brunatne
  8. Uwagi. Krocznika ciemnożyłka obserwowali Teresa Stolarczyk Jerzy Strzelecki Ricosz
  9. I.fuscovenosa w bazie BioMap
  10. I.fuscovenosa na Lepiforum

Rodzaj Idaea - Krocznik


avidal

Leave a Reply