Idaea ochrata – Krocznik ochrowiak

Geometridae – Miernikowcowate
Tło skrzydeł brunatnożółte, bez ciemnych plamek lub z pojedynczą plamka na tylnym skrzydle. Przepaski poprzeczne ciemniejsze od tła. Strzępina stosunkowo jasna.

Włochy 14.07.2018 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 05.07.2016 Fot. Paolo Mazzei

Armenia 23.06.2011 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Skraje lasów i leśne polany, parki, ogrody, łąki, ugory, murawy, wydmy
  3. Wymiary. Rs 19-24 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Armenia, Włochy. W Polsce w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych; preferują kwiaty
  7. Podobne. Przede wszystkim Idaea serpentata, u którego na tylnym skrzydle widoczna jest ciemna plamka miedzy wewnętrzną a środkową przepaską, a strzępina jest ciemniejsza
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Heiner Ziegler Paolo Mazzei
  9. I.ochrata w bazie BioMap
  10. I.ochrata na Lepiforum

Rodzaj Idaea - Krocznik


avidal

Leave a Reply