Idaea ochrata – Krocznik ochrowiak

Geometridae – Miernikowcowate
Tło skrzydeł brunatnożółte, bez ciemnych plamek lub z pojedynczą plamka na tylnym skrzydle. Przepaski poprzeczne ciemniejsze od tła. Strzępina stosunkowo jasna.

I.ochrata

Łódzkie 09.07.2013 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Skraje lasów i leśne polany, parki, ogrody, łąki, ugory, murawy, wydmy
  3. Wymiary. Rs 19-24 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych; preferują kwiaty
  7. Podobne. Przede wszystkim Idaea serpentata, u którego na tylnym skrzydle widoczna jest ciemna plamka miedzy wewnętrzną a środkową przepaską, a strzępina jest ciemniejsza
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. I.ochrata w bazie BioMap
  10. I.ochrata na Lepiforum

Rodzaj Idaea - Krocznik


avidal

Leave a Reply