Lomaspilis marginata – Plamiec nabuczak

Geometridae – Miernikowcowate
Skrzydła białe z kontrastową, czarną, lub brązową, miejscami przerywaną opaską wzdłuż brzegów; opaska zanika na tylnym brzegu przedniego i na przednim brzegu tylnego skrzydła. Gąsienica niebieskozielona.

Widzew 16.05.2010

Łódź – Widzew 16.05.2010

Chociszewo 24.07.2021 Fot. Lucyna Bugiera

  1. Liczebność. Bardzo pospolity
  2. Biotop. Zarośla, ogrody, skraje lasów, polany, łąki, doliny rzeczne, parki; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała 12-14 mm. Rs 19-27 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – sierpień; zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubuskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na wierzbach, leszczynach, osikach, brzozach; głównie nocą
  7. Podobne. Nieobecny na Wyżynie Łódzkiej Lomaspilis opis, u którego czarna opaska brzegowa znajduje się na wszystkich krawędziach skrzydeł
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Lucyna Bugiera avidal
  9. L.marginata w bazie BioMap
  10. L.marginata na Lepiforum

avidal

2 thoughts on “Lomaspilis marginata – Plamiec nabuczak

  1. Jedyne tego gatunku, które uznałem za przyzwoite. Jakoś trudno mi się czasem zmotywować do biegania za pospoliciakami. Za niezasłużona pochwałę dziękuję.

Leave a Reply