Macaria alternata – Witalnik zmiennik

Geometridae – Miernikowcowate
Wierzchnia strona skrzydeł jasnoszara. Na przednich skrzydłach dwie duże brunatne plamy – jedna przy wierzchołku skrzydła, druga w połowie szerokości skrzydła. Plamy te połączone są szeroką, rozmytą i często słabo widoczną przepaską poprzeczną.

Poznań 29.06.2011 Fot. Andrzej Hańca

  1. Liczebność. Szeroko rozmieszczony, lecz nieczęsto obserwowany
  2. Biotop. Lasy, parki, zarośla, zręby, ogrody
  3. Wymiary. Rs 22-30 mm; przeciętnie rs 24-27 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień. Dwa pokolenia w sezonie. Zimuje poczwarka ukryta ściółce, lub płytko w glebie
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na rozmaitych drzewach i krzewach liściastych – chętnie na wierzbach iwach, dębach, tarninach, czeremchach i olszach; żywią się liśćmi
  7. Podobne. U Macaria notata dwie duże brunatne plamy na przednim skrzydle nie są połączone szeroką, przepaską poprzeczną, a zewnętrzny brzeg przedniego skrzydła przed wierzchołkiem jest bardziej wklęsły. U Macaria liturata brak brunatnej plamy w połowie szerokości skrzydła
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Andrzej Hańca
  9. M.alternata na Lepiforum

Rodzaj Macaria - Witalnik


avidal

Leave a Reply