Macaria alternata – Witalnik zmiennik

Geometridae – Miernikowcowate
Wierzchnia strona skrzydeł jasnoszara. Na przednich skrzydłach dwie duże brunatne plamy – jedna przy wierzchołku skrzydła, druga w połowie szerokości skrzydła. Plamy te połączone są szeroką, rozmytą i często słabo widoczną przepaską poprzeczną.

Węgry 01.06.2020 Fot. Baranyi Tamás

Włochy 04.06.1998 Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Szeroko rozmieszczony, lecz nieczęsto obserwowany
  2. Biotop. Lasy, parki, zarośla, zręby, ogrody
  3. Wymiary. Rs 22-30 mm; przeciętnie rs 24-27 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień. Dwa pokolenia w sezonie. Zimuje poczwarka ukryta ściółce, lub płytko w glebie
  5. Lokalizacja. Włochy, Węgry. W Polsce występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na rozmaitych drzewach i krzewach liściastych – chętnie na wierzbach iwach, dębach, tarninach, czeremchach i olszach; żywią się liśćmi
  7. Podobne. U Macaria notata dwie duże brunatne plamy na przednim skrzydle nie są połączone szeroką, przepaską poprzeczną, a zewnętrzny brzeg przedniego skrzydła przed wierzchołkiem jest bardziej wklęsły. U Macaria liturata brak brunatnej plamy w połowie szerokości skrzydła
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paolo Mazzei Baranyi Tamás
  9. M.alternata na Lepiforum

Rodzaj Macaria - Witalnik


avidal

Leave a Reply