Orthonama obstipata – Paśnik pochyłek

Geometridae – Miernikowcowate
Przednie skrzydła samicy rdzawobrunatne, zielonkawobrunatne lub szarobrązowe z kontrastową, czarną plamką środkową z wyraźna białą obwódką. Przednie skrzydła samca jasnobrązowe ze słabo kontrastową plamką środkową – jasna obwódka mniejsza niż u samicy bądź brak jej w ogóle.

Włochy 26.10.2008 ♀ Fot. Paolo Mazzei

Grecja 22.10.2017 ♂ Fot. Paolo Mazzei

Podkarpacie 2016 ♀ Fot. Jarosław Bury

Podkarpacie 2016 ♀ Fot. Jarosław Bury

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany migrant z południowej Europy, spotykany głównie na południu kraju
  2. Biotop. Wg Atlasu Motyli Polskich profesora Jarosława Buszko brak określonych preferencji środowiskowych
  3. Wymiary. Rs 17-22 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – początek listopada
  5. Lokalizacja. Grecja, Włochy, Polska – podkarpackie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych (wymienia się m.in. szczawie, powoje, przytulie i starce)
  7. Podobne. Inne małe miernikowce, w tym z rodzaju Eupithecia 
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji i identyfikacji – Jarosław Bury Paolo Mazzei
  9. O.obstipata na Lepiforum

avidal

Leave a Reply