Ourapteryx sambucaria – Bodzieniec bzowiak

Geometridae – Miernikowcowate
Tło skrzydeł żółtobiałe. Na przednim skrzydle dwie ciemniejsze od tła, cienkie, proste przepaski poprzeczne. Na tylnym skrzydle jedna taka przepaska; tylne skrzydło z małym oczkiem z czerwonawą źrenicą na ogonku. Gąsienica zwykle brązowoszara, doskonale imitująca gałązkę.

O.sambucaria

Cieszyn 01.07.2006 Fot. Aleksander Dorda

O.sambucaria

Łódź 14.07.2014 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Liczebność. Raczej pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla, żywopłoty, brzegi zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Długość ciała 27-30 mm. Rs 40-54 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Łódzkie, śląskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na czarnym bzie, wiciokrzewach, bluszczach, olchach, tarninach, osikach, lilakach, porzeczkach, powojnikach, wierzbach, drzewach owocowych (chętnie na śliwach) oraz zapewne na innych jeszcze roślinach zielnych, krzewach i drzewach liściastych
  7. Podobne. Charakterystyczny
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Aleksander Dorda Jerzy Strzelecki
  9. O.sambucaria w bazie BioMap
  10. O.sambucaria na Lepiforum

avidal

Leave a Reply