Pareulype berberata – Paśnik berberysek

Geometridae – Miernikowcowate
Skrzydła przednie szarobrunatne, zwykle ciemniejsze przy nasadzie. Poprzeczna przepaska zewnętrzna z podwójnym, brązowoczarnym zębem. Przy wierzchołku skrzydła mniej, lub bardziej widoczna, cienka, ukośna , ciemna smuga.

P.berberata

Kamienica Królewska 25.07.2018

P.berberata

Kamieńczyk 28.05.2016 Fot. Teresa Stolarczyk

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Zarośla, ogrody, parki, leśne prześwietlenia
  3. Wymiary. Rs 26-32 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Mazowieckie, pomorskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na berberysach
  7. Podobne. Kilka innych miernikowców, które jednak łatwo odróżnić na podstawie cech diagnostycznych podanych w opisie
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Teresa Stolarczyk avidal
  9. P. berberata w bazie BioMap
  10. P. berberata na Lepiforum

avidal

Leave a Reply