Pareulype berberata – Paśnik berberysek

Geometridae – Miernikowcowate
Skrzydła przednie szarobrunatne, zwykle ciemniejsze przy nasadzie. Poprzeczna przepaska zewnętrzna z podwójnym, brązowoczarnym zębem. Przy wierzchołku skrzydła mniej, lub bardziej widoczna, cienka, ukośna, ciemna smuga.

P.berberata

Kamienica Królewska 25.07.2018

P.berberata

Kamieńczyk 28.05.2016 Fot. Teresa Stolarczyk

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Zarośla, ogrody, parki, leśne prześwietlenia
  3. Wymiary. Rs 26-32 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Mazowieckie, pomorskie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na berberysach
  7. Podobne. Kilka innych miernikowców, które jednak łatwo odróżnić na podstawie cech diagnostycznych podanych w opisie
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Teresa Stolarczyk avidal
  9. P. berberata w bazie BioMap
  10. P. berberata na Lepiforum

avidal

Leave a Reply