Pasiphila rectangulata – Grotniczek owocowiec

Geometridae – Miernikowcowate
Ubarwienie przednich skrzydeł niepozorne, szare lub szaro-czarne, zmienne, skutkujące wieloma wariantami barwnymi. Często spotyka się osobniki z mniej lub bardziej intensywnym zielonym odcieniem. Słabo kontrastowe pole środkowe ograniczone cienkimi, ciemnymi przepaskami poprzecznymi – przepaska zewnętrzna dwukrotnie zębowato, zygzakowato wygięta bliżej przedniej krawędzi skrzydła. Po środku każdego skrzydła mała, ciemna plamka, na ogół niewyraźnie zaznaczona. Gąsienica jasna, żółtawozielonkawa z brunatno-purpurową, rzucającą się w oczy smugą grzbietową.

Austria 25.05.2018 Fot. gernotkunz

Pas.rectangulata

Łódzkie 30.05.2016 Fot. Jacek Nowak

Łuków 08.06.2017 Fot. Ricosz

Łuków 06.06.2022 Fot. Ricosz

  1. Status. Bardzo pospolity i liczny
  2. Siedlisko. Lasy, ogrody, parki, polany, sady, zarośla, miedze, zakrzaczone murawy, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 15-21 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – Sierpień. Gąsienice w maju i czerwcu
  5. Lokalizacja. Austria, Polska – łódzkie, lubelskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych drzewach owocowych (jabłoń, śliwa, grusza, głóg, świdośliwa i zapewne inne) oraz na wierzbach; zjadają najchętniej pąki kwiatowe i kwiaty
  7. Podobne. Liczne inne szare miernikowce, np. z rodzaju Eupithecia
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz Jacek Nowak Ricosz
  9. P.rectangulata w bazie BioMap
  10. P.rectangulata na Lepiforum

avidal

Leave a Reply