Pasiphila rectangulata – Grotniczek owocowiec

Geometridae – Miernikowcowate
Ubarwienie przednich skrzydeł niepozorne, szare lub szaroczarne, zmienne, skutkujące wieloma wariantami barwnymi. Często spotyka się osobniki z mniej lub bardziej intensywnym zielonym odcieniem. Słabo kontrastowe pole środkowe ograniczone cienkimi, ciemnymi przepaskami poprzecznymi – przepaska zewnętrzna dwukrotnie zębowato, zygzakowato wygięta bliżej przedniej krawędzi skrzydła. Po środku każdego skrzydła mała, ciemna plamka, na ogół niewyraźnie zaznaczona. Gąsienica jasna, żółtawozielonkawa z brunatnopurpurową, rzucającą się w oczy smugą grzbietową.

Pas.rectangulata

Łódzkie 30.05.2016 Fot. Jacek Nowak

Łuków 08.06.2017 Fot. Ricosz

Łuków 06.06.2022 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Bardzo pospolity i liczny
  2. Biotop. Lasy, ogrody, parki, polany, sady, zarośla, miedze, zakrzaczone murawy, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 15-21 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – Sierpień. Gąsienice w maju i czerwcu
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych drzewach owocowych (jabłoń, śliwa, grusza, głóg, świdośliwa i zapewne inne) oraz na wierzbach; zjadają najchętniej pąki kwiatowe i kwiaty
  7. Podobne. Liczne inne szare miernikowce, np. z rodzaju Eupithecia
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak Ricosz
  9. P.rectangulata w bazie BioMap
  10. P.rectangulata na Lepiforum

avidal

Leave a Reply