Peribatodes rhomboidaria – Przylepek kruszyniak

Geometridae – Miernikowcowate
Skrzydła szarobrązowe z czarnymi, poprzecznymi, ząbkowanymi przepaskami; przepaska zewnętrzna na tylnym skrzydle biało obwiedziona wzdłuż zewnętrznej krawędzi. Czułki samicy nitkowate, czułka samca grzebykowate. Gąsienica uderzająco długa i cienka o zmiennym ubarwieniu ( od szarej po czerwonobrązową ), często z jasnymi romboidalnymi plamkami na grzbiecie.

P.rhomboidaria

Warszawa 06.06.2014 Fot. Teresa Stolarczyk

P rhomboidaria

Warszawa 10.06.2014 Fot. Teresa Stolarczyk

  1. Liczebność. Pospolity i liczny
  2. Biotop. Lasy, polany, ogrody, parki, zarośla
  3. Wymiary. Rs samicy 37-45 mm. Rs samca 32-45 mm. Gąsienica do 40 mm
  4. Okres lotu. Maj – październik
  5. Lokalizacja. Mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Polifagiczne gąsienice żerują na rozmaitych drzewach i krzewach liściastych oraz na bluszczach, powojnikach, malinach, różach, ligustrach i innych jeszcze roślinach
  7. Podobne. Peribatodes secundaria i Boarmia roboraria – poprawna identyfikacja wymaga opatrzenia
  8. Uwagi. Autorką fotografii jest Teresa Stolarczyk
  9. P.rhomboidaria w bazie BioMap
  10. P.rhomboidaria na Lepiforum

Dodaj komentarz