Peribatodes rhomboidaria – Przylepek kruszyniak

Geometridae – Miernikowcowate
Skrzydła szarobrązowe z czarnymi, poprzecznymi, ząbkowanymi przepaskami; przepaska zewnętrzna na tylnym skrzydle biało obwiedziona wzdłuż zewnętrznej krawędzi. Czułki samicy nitkowate, czułka samca grzebykowate. Gąsienica uderzająco długa i cienka o zmiennym ubarwieniu (od szarej po czerwonobrązową), często z jasnymi romboidalnymi plamkami na grzbiecie.

Włochy 28.08.2006 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 20.07.2016 Fot. Paolo Mazzei

Cieszyn 03.06.2020 ♂ Fot. Aleksander Dorda

P.rhomboidaria

Warszawa 06.06.2014 ♂ Fot. Teresa Stolarczyk

P rhomboidaria

Warszawa 10.06.2014 ♂ Fot. Teresa Stolarczyk

 1. Liczebność. Pospolity i liczny
 2. Biotop. Lasy, polany, ogrody, parki, zarośla
 3. Wymiary. Rs samicy 37-45 mm. Rs samca 32-45 mm. Gąsienica do 40 mm
 4. Okres lotu. Maj – październik
 5. Lokalizacja. Włochy, Polska – mazowieckie, śląskie, łódzkie. Występuje w całym kraju
 6. Pokarm. Nektar. Polifagiczne gąsienice żerują na rozmaitych drzewach i krzewach liściastych oraz na bluszczach, powojnikach, malinach, różach, ligustrach i innych jeszcze roślinach
 7. Podobne. Peribatodes secundaria i Hypomecis roboraria – poprawna identyfikacja wymaga opatrzenia
 8. Uwagi. Autorzy fotografii – Paolo Mazzei Marek Wyszomirski Aleksander Dorda Teresa Stolarczyk
 9. Uwagi 2. Gąsienicę z Polski oznaczyła Aneta Itczak
 10. P.rhomboidaria w bazie BioMap
 11. P.rhomboidaria na Lepiforum

Włochy 20.07.2016 Fot. Paolo Mazzei

Łódzkie Fot. Marek Wyszomirski


avidal

Leave a Reply