Petrophora chlorosata – Skalniak orliczak

Geometridae – Miernikowcowate
Przednie skrzydła jasne, brunatno przyprószone, z dwoma prostymi, ciemno podkreślonymi przepaskami poprzecznymi. Między przepaskami wyraźna, mała, kropkowata, ciemna plamka.

Pet.chlorosata

Łódzkie 30.05.2016 Fot. Jacek Nowak

Krapkowice 05.06.2011 Fot. Monika Pastrykiewicz

Krapkowice 05.06.2011 Fot. Monika Pastrykiewicz

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, zarośla, łąki
  3. Wymiary. Rs 27-31 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – czerwiec
  5. Lokalizacja. Opolskie, łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na paproci orlicy pospolitej
  7. Podobne. Kilka innych miernikowców o zbliżonym ubarwieniu; mimo to nietrudny do identyfikacji
  8. Uwagi. Autorem łódzkiej obserwacji jest Jacek Nowak. Autorką opolskiej obserwacji jest Monika Pastrykiewicz
  9. P.chlorosata w bazie BioMap
  10. P.chlorosata na Lepiforum

Dodaj komentarz