Philereme transversata – Paśnik poprzecznik

Geometridae – Miernikowcowate
Przednie skrzydła szarobrunatne z licznymi, cienkimi przepaskami poprzecznymi; pole środkowe jest ciemniejsze od reszty skrzydła. Zewnętrzne brzegi tylnych skrzydeł ząbkowane. Gąsienica w dwóch formach barwnych – zielonej i ciemnobrązowej; u obu form jasne smugi wzdłuż boków ciała.

Phil.transversata

Łódzkie 02.07.2013 Fot. Jacek Nowak

Ph.transversata

Łódzkie 19.06.2014 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, zarośla, ogrody, tereny ruderalne, parki; chętnie na terenach o glebach wapiennych
  3. Wymiary. Rs 29-38 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Gąsienice od kwietnia do czerwca
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na szakłakach i kruszynach
  7. Podobne. U Philereme vetulata pole środkowe nie jest ciemniejsze od reszty skrzydła
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. P.transversata w bazie BioMap
  10. P.transversata na Lepiforum

avidal

Leave a Reply