Rheumaptera hastata – Paśnik oszczepiak

Geometridae – Miernikowcowate
Na przednich skrzydłach charakterystyczny, czarnobiały rysunek. Jasne przepaski poprzeczne wąskie w części nasadowej skrzydła, przepaska za polem środkowym stosunkowo szeroka, z drobnymi, czarnymi punktami i wypustkiem w kształcie grotu nachodzącym na czarne pole zewnętrzne.

Rh.hastata

Mała Fatra 02.07.2017 Fot. Slavko

  1. Liczebność. Nie jest pospolity, choć szeroko rozsiedlony; miejscami bywa liczny
  2. Biotop. Torfowiska, wrzosowiska, bagniste lasy, podmokłe zarośla
  3. Wymiary. Rs 27-38 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień/maj – czerwiec/lipiec. Aktywny także w ciągu dnia. Gąsienice od czerwca do sierpnia. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Słowacja, Polska – podlaskie. W Polsce na rozproszonych stanowiskach
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na borówkach i brzozach
  7. Podobne. Wyraźnie mniejsze Rheumaptera subhastata (biała przepaska za polem środkowym zauważalnie węższa z nieco większymi, czarnymi punktami) i Epirrhoe tristata (m.in. brak jasnych wypustków w kształcie grotu strzały)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jarosław Bury Slavko
  9. R.hastata w bazie BioMap
  10. R.hastata na Lepiforum

Biebrza 2015 Fot. Jarosław Bury


avidal

Leave a Reply