Rheumaptera hastata – Paśnik oszczepiak

Geometridae – Miernikowcowate
Na przednich skrzydłach charakterystyczny, czarno-biały rysunek. Jasne przepaski poprzeczne wąskie w części nasadowej skrzydła. Przepaska za polem środkowym stosunkowo szeroka, z drobnymi, czarnymi punktami i wypustkiem w kształcie grotu nachodzącym na czarne pole zewnętrzne.

Armenia 05.07.2011 Fot. Heiner Ziegler

Puszcza Kampinoska 18.05.2022 Fot. Paweł Głowacki

Puszcza Kampinoska 18.05.2022 Fot. Paweł Głowacki

Rh.hastata

Mała Fatra 02.07.2017 Fot. Slavko

  1. Liczebność. Nie jest pospolity, choć szeroko rozsiedlony; miejscami bywa liczny
  2. Biotop. Torfowiska, wrzosowiska, bagniste lasy, podmokłe zarośla
  3. Wymiary. Rs 27-38 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień/maj – czerwiec/lipiec. Aktywny także w ciągu dnia. Gąsienice od czerwca do sierpnia. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Słowacja, Armenia, Polska – podlaskie, mazowieckie. W Polsce na rozproszonych stanowiskach
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na borówkach i brzozach
  7. Podobne. Wyraźnie mniejsze Rheumaptera subhastata (biała przepaska za polem środkowym zauważalnie węższa z nieco większymi, czarnymi punktami) i Epirrhoe tristata (m.in. brak jasnych wypustków w kształcie grotu strzały)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Heiner Ziegler Paweł Głowacki Jarosław Bury Slavko
  9. R.hastata w bazie BioMap
  10. R.hastata na Lepiforum

Biebrza 2015 Fot. Jarosław Bury


avidal

Leave a Reply