Rheumaptera hastata – Paśnik oszczepiak

Geometridae – Miernikowcowate
Na przednich skrzydłach charakterystyczny, czarnobiały rysunek. Jasne przepaski poprzeczne wąskie w części nasadowej skrzydła, przepaska za polem środkowym stosunkowo szeroka, z drobnymi, czarnymi punktami i wypustkiem w kształcie grotu nachodzącym na czarne pole zewnętrzne.

Rh.hastata

Mała Fatra 02.07.2017 Fot. Slavko

  1. Liczebność. Nie jest pospolity, choć szeroko rozsiedlony
  2. Biotop. Torfowiska, wrzosowiska, bagniste lasy, podmokłe zarośla
  3. Wymiary. Rs 27-38 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień/maj – czerwiec/lipiec. Aktywny także w ciągu dnia. Gąsienice od czerwca do sierpnia. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Słowacja. W Polsce na rozproszonych stanowiskach
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na borówkach i brzozach
  7. Podobne. Wyraźnie mniejsze Rheumaptera subhastata ( biała przepaska za polem środkowym zauważalnie węższa z nieco większymi, czarnymi punktami ) i Epirrhoe tristata ( min. brak jasnych wypustków w kształcie grotu strzały )
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Slavko
  9. R.hastata w bazie BioMap
  10. R.hastata na Lepiforum

Leave a Reply