Thera variata – Paśnik przekrasek

Geometridae – Miernikowcowate
Tło przednich skrzydeł od niemal czystobiałego po ciemnoszare. Pole środkowe złożone ze stykających się ze sobą plamek o kształcie łusek o słabo podkreślonych krawędziach. Zygzakowata, jasna przepaska przy tylnej krawędzi skrzydła zwykle dobrze zaznaczona, wyraźna.

Th. variata

Łódź 22.05.2014 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy iglaste, zwłaszcza z udziałem świerka
  3. Wymiary. Rs 21-30 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na szpilkach świerków, rzadziej znajdowane na sosnach i jodłach oraz jałowcach
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z rodzaju, zwłaszcza Thera britannica, który może występować w tych samych biotopach i którego odróżnienie na podstawie fotografii terenowych bywa bardzo trudne, a nawet niemożliwe – łuskowate plamki w polu środkowym są zwykle słabiej podkreślone, a biała przepaska falista przy zewnętrznej krawędzi skrzydła jest na ogół nie tak wyraźna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. T.variata w bazie BioMap
  10. T.variata na Lepiforum

Rodzaj Thera - Paśnik


avidal

Leave a Reply