Thera variata – Paśnik przekrasek

Geometridae – Miernikowcowate
Tło przednich skrzydeł od niemal czysto białego po ciemnoszare. Pole środkowe złożone ze stykających się ze sobą plamek o kształcie łusek o słabo podkreślonych krawędziach. Zygzakowata, jasna przepaska zewnętrzna zwykle dobrze zaznaczona, wyraźna.

Włochy 21.08.2017 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 21.10.2008 Fot. Paolo Mazzei

Th. variata

Łódź 22.05.2014 Fot. Jacek Nowak

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Lasy iglaste, zwłaszcza z udziałem świerka
  3. Wymiary. Rs 21-30 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Włochy, Polska – łódzkie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na szpilkach świerków, rzadziej znajdowane na sosnach i jodłach oraz jałowcach
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z rodzaju, zwłaszcza Thera britannica, który może występować w tych samych biotopach i którego odróżnienie na podstawie fotografii terenowych bywa bardzo trudne, a nawet niemożliwe – łuskowate plamki w polu środkowym są zwykle słabiej podkreślone, a biała przepaska zewnętrzna jest na ogół nie tak wyraźna
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paolo Mazzei Jacek Nowak
  9. T.variata w bazie BioMap
  10. T.variata na Lepiforum

Rodzaj Thera - Paśnik


avidal

Leave a Reply