Therapis flavicaria – Terapis żółtawik

Geometridae – Miernikowcowate
Obie pary skrzydeł żółte. Na wierzchu przedniego skrzydła 5 brunatnych plamek przy krawędzi kostalnej i jedna rozległą brunatna plama przy tylnej krawędzi skrzydła. Na tylnym skrzydle tylko jedna brunatna plama. Zewnętrzny brzeg przedniego skrzydła wyraźnie wcięty przy wierzcholku skrzydła – strzępina we wcięciu brunatna poza tym żółta. Czułki samicy piłkowane, samca grzebykowate.

Armenia 08.06.2010 ♂ Fot. Heiner Ziegler

Przemyśl 07.08.2015 ♂ Fot. Jarosław Bury

Przemyśl 22.07.2012 ♂ Fot. Jarosław Bury

  1. Status. Bardzo rzadki, znany wyłącznie z Podkarpacia – nie wiadomo, czy obserwowane osobniki tworzą osiadłe populacje czy jedynie zalatują z Ukrainy
  2. Siedlisko. Suche murawy, stepy, kserotermy, zarośla ciepłolubne
  3. Wymiary. Rs 26-30 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień; dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Armenia, Polska – podkarpackie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych w tym na jasnotach i poziewnikach
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji i identyfikacji – Jarosław Bury Heiner Ziegler
  9. T.flavicaria na Lepiforum

avidal

Leave a Reply