Xanthorhoe spadicearia – Paśnik cisawiak

Geometridae – Miernikowcowate
Znany też jako paśnik brunatniak. Przednie skrzydła barwne, o zmiennej gamie kolorów, lecz zawsze z ciemnym, zwykle niejednolicie rdzawo-brunatnym polem środkowym ograniczonym wyraźnymi, białymi przepaskami poprzecznymi. Z zewnętrzną, białą, falistą przepaską poprzeczną stykają się rozmyte, ciemne, położone blisko siebie szaro-czarne plamki. Gąsienica brązowa z mniej lub bardziej kontrastową, rozerwaną na plamy lub ciągłą smugą grzbietową.

Austria 11.05.2021 Fot. gernotkunz

  1. Status. Pospolity i zwykle liczny w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy, łąki, zarośla, ogrody, polany, parki
  3. Wymiary. Rs 20-27 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień; dwa pokolenia w sezonie. Gąsienice od czerwca do września. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych, jednak najchętniej na przytuliach i mniszkach; także na borówkach
  7. Podobne. Przede wszystkim Xanthorhoe ferrugata, u którego pole środkowe jest bardziej jednolicie ubarwione i ograniczone mniej kontrastowymi, szarawymi przepaskami
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. X. spadicearia w bazie BioMap
  10. X.spadicearia na Lepiforum

Rodzaj Xanthorhoe - Paśnik


avidal

Leave a Reply