Xanthorhoe montanata – Paśnik nagórek

Geometridae – Miernikowcowate
Przez środek białych, przednich skrzydeł przebiega szeroka, ciemna przepaska, silnie przewężona bliżej tylnego brzegu skrzydła; czasem wręcz przerwana. Przy przednim, zewnętrznym brzegu skrzydła zwykle wewnątrz ciemnej przepaski znajduje się białe pole z wyraźną czarną plamką środkową.

Zdrowie 30.06.2015

Łódź – Zdrowie 30.06.2015

  1. Status. Nierzadki
  2. Siedlisko. Lasy i ich skraje, polany, parki, ogrody, zarośla; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Rs 25-31 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na przytuliach szczawiach, kuklikach, czyśćcach, gwiazdnicach i zapewne innych jeszcze roślinach zielnych
  7. Podobne. Gatunki z rodzajów Xanthorhoe, Euphyia i Epirrhoe 
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. X.montanata w bazie BioMap
  10. X.montanata na Lepiforum

Rodzaj Xanthorhoe - Paśnik


avidal

Leave a Reply