Phyllonorycter blancardella – Szrotówek białaczek

Gracillariidae – Kibitnikowate
Przednie skrzydła złotawopomarańczowe (niekiedy obecne są mniej lub bardziej liczne czarne łuski) z białymi smugami i plamami o kształcie i ułożeniu charakterystycznym dla gatunku. Na głowie „czuprynka” w barwie przednich skrzydeł

Łuków 28.04.2012 Fot. Ricosz

Łódź – BRUS 16.05.2020

  1. Status. Pospolity i liczny w całym kraju
  2. Siedlisko. Ogrody, sady, parki
  3. Wymiary. Rs 6-8 mm
  4. Okres lotu. Dwa pojawy: w maju i w sierpniu
  5. Lokalizacja. Lubelskie, łódzkie
  6. Pokarm. Gąsienice minują liście jabłoni rzadziej innych różowatych
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodzaju np. Phyllonorycter cerasicolella, Phyllonorycter lantanella
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Ricosz avidal
  9. P.blancardella w bazie BioMap
  10. P.blancardella na Lepiforum

Ricosz

Leave a Reply