Phyllonorycter blancardella – Szrotówek białaczek

Gracillariidae – Kibitnikowate
Przednie skrzydła złotawopomarańczowe z białymi smugami. Na głowie „czuprynka” w barwie przednich skrzydeł

Łuków 28.04.2012 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Ogrody, sady, parki
  3. Wymiary. Rs 6-8 mm
  4. Okres lotu. Dwa pojawy: w maju i w sierpniu
  5. Lokalizacja. Lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice minują liście jabłoni rzadziej innych różowatych
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodzaju np. Phyllonorycter cerasicolella, Phyllonorycter lantanella
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Ricosz
  9. P.blancardella w bazie BioMap
  10. P.blancardella na Lepiforum

Leave a Reply