Pharmacis fusconebulosa

Hepialidae – Niesobkowate
Według niektórych źródeł w rodzaju Korscheltellus. Skrzydła o zmiennym, ale charakterystycznym deseniu, o brązowawym tle u samców i wyraźnie jaśniejszym u samic.

P.fusconebulosa

Rezerwat Lubiaszów 18.06.2019

Ph.fusconebulosa

Łódzkie 02.07.2015 Fot. Jacek Nowak

P fusconebulosa

Łódź 15.06.2015 Fot. Jerzy Strzelecki

Gogolin 12.06.2013 Fot. Monika Pastrykiewicz

Gogolin 12.06.2013 ♀ Fot. Monika Pastrykiewicz

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy i ich skraje oraz leśne polany i prześwietlenia; rzadziej parki
  3. Wymiary. Rs 28-50; samice przeciętnie większa od samca
  4. Okres lotu. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Opolskie, łódzkie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują w korzeniach paproci orlicy pospolitej, oraz w korzeniach paprotników, kostrzew i ziemniaków; zapewne innych jeszcze roślin
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak Jerzy Strzelecki Monika Pastrykiewicz avidal
  9. P.fusconebulosa w bazie BioMap
  10. P.fusconebulosa na Lepiforum

avidal

Leave a Reply