Pharmacis fusconebulosa

Hepialidae – Niesobkowate
Według niektórych źródeł w rodzaju Korscheltellus. Skrzydła o zmiennym, ale charakterystycznym deseniu, o brązowawym tle u samców i wyraźnie jaśniejszym u samic.

P fusconebulosa

Łódź 15.06.2015 Fot. Jerzy Strzelecki

Gogolin 12.06.2013 Fot. Monika Pastrykiewicz

Gogolin 12.06.2013 Samica Fot. Monika Pastrykiewicz

  1. Liczebność. Niezbyt pospolity i nieliczny
  2. Biotop. Lasy i ich skraje oraz leśne polany i prześwietlenia; rzadziej parki
  3. Wymiary. Rs 28-50; samice przeciętnie większa od samca
  4. Czas lotu. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Opolskie, Łódź. Na Wyżynie Łódzkiej rzadki, wykazywany z Lasu Łagiewnickiego
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na paproci orlicy pospolitej
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autorami obserwacji są Monika PastrykiewiczJerzy Strzelecki
  9. P.fusconebulosa w bazie BioMap
  10. P.fusconebulosa na Lepiforum