Ochlodes sylvanus – Karłątek kniejnik

Hesperiidae – Powszelatkowate
Znany również jako karłątek kreseczka. Skrzydła pomarańczowe, żółto plamkowane, ciemniejsze na wierzchniej stronie, u samca z czarną, przecinkowatą plamą zapachową na przednim skrzydle. Zewnętrzne krawędzie skrzydeł wyraźnie, czarno obrzeżone. Strzępina biała.

Cyganka koło Mińska Mazowieckiego 13.06.2020 Fot. Krystian Ołdak

Lubuskie 29.05.2012 Fot. Ryszard Orzechowski

Lubuskie 29.05.2012 ♂ Fot. Ryszard Orzechowski

Lubuskie 15.06.2010 Fot. Ryszard Orzechowski

Lubuskie 15.06.2010 Fot. Ryszard Orzechowski

Łuków 01.06.2016 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolity i liczny
  2. Biotop. Łąki, ugory, polany, przydroża, przytorza, ogrody, zadrzewienia śródpolne, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 14-17 mm. Rs 26-34 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Lubelskie, lubuskie, mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na dzikich trawach (tymotka, kupkówka, trzcinnik i inne)
  7. Podobne. Bardzo podobny bywa Hesperia comma, którego można odróżnić po jasnym obrzeżeniu skrzydeł i dłuższej buławce czułków, oraz zwykle wyraźniejszych plamkach; samce różnią się kształtem plamki zapachowej
  8. Uwagi. Autorami obserwacji są Krystian Ołdak, Ryszard Orzechowski i Ricosz
  9. O.sylvanus w bazie BioMap
  10. O.sylvanus na Lepiforum

avidal

Leave a Reply