Pyrgus malvae – Powszelatek wczelak

Hesperiidae – Powszelatkowate
Szerzej znany pod zupełnie nieadekwatnymi nazwami powszelatek malwowiec i warcabnik malwowiec. Wierzch skrzydeł brunatnoczarny z marmurkowym deseniem złożonym z czysto białych plamek. Podobny deseń na spodzie skrzydeł; spód tylnych skrzydeł z zielonkawym nalotem. Gąsienica zielona, lub brązowa z ciemną głową.

Murawy Dobromierskie 20.05.2016

Murawy Dobromierskie 20.05.2016

Murawy Dobromierskie 20.05.2016

Murawy Dobromierskie 20.05.2016

Kamieniołom Gogolin 22.05.2014 Fot. Monika Pastrykiewicz

Kamieniołom Gogolin 22.05.2014 Fot. Monika Pastrykiewicz

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, zręby, ugory, przydroża, przytorza, żwirownie, kamieniołomy, kwietne łąki. Latają szybko, nisko nad ziemią
  3. Wymiary. Długość ciała 10-11 mm. Rs 20-26 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – sierpień. Gąsienice w sierpniu i wrześniu. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Opolskie, świętokrzyskie (Przedborski Park Krajobrazowy). W okolicach Łodzi niezbyt liczny
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na malinach, poziomkach, pieciorniku rozłogowym, wiązówce błotnej, rzepiku, przywrotniku i zapewne na innych jeszcze różowatych
  7. Podobne. Znacznie rzadsze Pyrgus alveus i Pyrgus armoricanus (nie wykazywany z centralnej Polski)
  8. Uwagi. Fotografię powszelatka wczelaka z Gogolina udostępniła Monika Pastrykiewicz
  9. P.malvae w bazie BioMap
  10. P.malvae na Lepiforum

avidal

Leave a Reply