Pyrgus malvae – Powszelatek wczelak

Hesperiidae – Powszelatkowate
Szerzej znany pod zupełnie nieadekwatnymi nazwami powszelatek malwowiec i warcabnik malwowiec. Wierzch skrzydeł brunatnoczarny z marmurkowym deseniem złożonym z czysto białych plamek. Podobny deseń na spodzie skrzydeł; spód tylnych skrzydeł z zielonkawym nalotem. Gąsienica zielona lub brązowa z ciemną głową.

Murawy Dobromierskie 20.05.2016

Murawy Dobromierskie 20.05.2016

Murawy Dobromierskie 20.05.2016

Murawy Dobromierskie 20.05.2016

Kamieniołom Gogolin 22.05.2014 Fot. Monika Pastrykiewicz

Kamieniołom Gogolin 22.05.2014 Fot. Monika Pastrykiewicz

  1. Status. Najpospolitszy przedstawiciel rodzaju w Polsce. Występuje na obszarze całego kraju jednak lokalnie szczególnie na Pojezierzu Pomorskim rzadki i nieliczny (Arek Gawroński)
  2. Siedlisko. Skraje lasów, polany, zręby, ugory, przydroża, przytorza, żwirownie, kamieniołomy, kwietne łąki. Latają szybko, nisko nad ziemią
  3. Wymiary. Długość ciała 10-11 mm. Rs 20-26 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – sierpień. Gąsienice w sierpniu i wrześniu. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Opolskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie (Przedborski Park Krajobrazowy)
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na malinach, poziomkach, pięciorniku rozłogowym, wiązówce błotnej, rzepiku, przywrotniku i zapewne na innych jeszcze różowatych
  7. Podobne. Znacznie rzadsze Pyrgus alveus i Pyrgus armoricanus (nie wykazywany z centralnej Polski)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jarosław Bury Monika Pastrykiewicz Ricosz avidal
  9. P.malvae w bazie BioMap
  10. P.malvae na Lepiforum

Podkarpacie 04.07.2010 ♀ Fot. Jarosław Bury

Podkarpacie 04.06.2008 ♂ Fot. Jarosław Bury

Łuków 30.05.2017 Fot. Ricosz


avidal

Leave a Reply