Spialia sertorius – Powszelatek sertor

Hesperiidae – Powszelatkowate
Skrzydła z wierzchu brunatne z białymi, czworokątnymi plamami o różnej wielkości. Spodnia strona tylnych skrzydeł z brązowo-czerwonym tłem. Buławki czułków z czarną plamką. Gąsienica szaroczarna z ciemną głową i żółtoczerwoną plamką zagłowową i dwiema żółtymi liniami grzbietowymi.

Belgia 06.06.2010 Fot. Gilles San Martin

Francja – Plan de la Tour 04.07.2015 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Status. Znany z pojedynczych stanowisk w Sudetach oraz Pieninach, gdzie w ostatnim czasie nie został potwierdzony; prężna populacja w Górach Kaczawskich EN Arek Gawroński
  2. Siedlisko. Suche łąki, murawy kserotermiczne, kamieniste stoki, zakrzaczenia śródpolne, suche polany
  3. Wymiary. Rs 22-26 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – sierpień;  zwykle dwa pokolenia w sezonie. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Francja, Belgia
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na krwiściągach, rzadziej na pięciornikach i malinach. Młode gąsienice żerują w kwiatostanach, starsze na liściach
  7. Podobne. Inne powszelatki, w tym bardzo podobny Spialia orbifer, które najłatwiej odróżnić po odmiennym tle spodu tylnych skrzydeł
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek R.Swadzba Gilles San Martin
  9. S. sertorius na lepiforum

Belgia 31.05.2012 Jajo Fot. Gilles San Martin

Belgia 31.05.2012 Fot. Gilles San Martin


avidal

Leave a Reply