Spialia sertorius – Powszelatek sertor

Hesperiidae – Powszelatkowate
Skrzydła z wierzchu brunatne z białymi, czworokątnymi plamami o różnej wielkości. Spodnia strona tylnych skrzydeł z brązowoczerwonym tłem. Buławki czułków z czarną plamką. Gąsienica szaroczarna z ciemną głową i żółtoczerwoną plamką zagłowową i dwiema żółtymi liniami grzbietowymi.

Francja – Plan de la Tour 04.07.2015 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Liczebność. W Polsce znany z pojedynczych stanowisk w Sudetach oraz Pieninach, gdzie w ostatnim czasie nie został potwierdzony EN (Arek Gawroński)
  2. Biotop. Suche łąki, murawy kserotermiczne, kamieniste stoki, zakrzaczenia śródpolne, suche polany
  3. Wymiary. Rs 22-26 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – sierpień;  zwykle dwa pokolenia w sezonie. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce sporadycznie na południu kraju; prężna populacja w Górach Kaczawskich
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na krwiściągach, rzadziej na pięciornikach i malinach. Młode gąsienice żerują w kwiatostanach, starsze na liściach
  7. Podobne. Inne powszelatki, w tym bardzo podobny Spialia orbifer, które najłatwiej odróznić po odmiennym tle spodu tylnych skrzydeł
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. S. sertorius na lepiforum

avidal

Leave a Reply