Spialia sertorius – Powszelatek sertor

Hesperiidae – Powszelatkowate
Skrzydła z wierzchu brunatne z białymi, czworokątnymi plamami o różnej wielkości. Spodnia strona tylnych skrzydeł z brązowoczerwonym tłem. Buławki czułków z czarną plamką. Gąsienica szaroczarna z ciemną głową i żółtoczerwoną plamką zagłowową i dwiema żółtymi liniami grzbietowymi.

Francja – Plan de la Tour 04.07.2015 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki. Czerwona Lista kat. EN
  2. Biotop. Suche łąki, murawy kserotermiczne, kamieniste stoki, zakrzaczenia śródpolne, suche polany
  3. Wymiary. Rs 22-26 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – sierpień;  zwykle dwa pokolenia w sezonie. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce sporadycznie na południu kraju; prężna populacja w Górach Kaczawskich
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na krwiściągach, rzadziej na pięciornikach i malinach. Młode gąsienice żerują w kwiatostanach, starsze na liściach
  7. Podobne. Inne powszelatki, w tym bardzo podobny Spialia orbifer, które najłatwiej odróznić po odmiennym tle spodu tylnych skrzydeł
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Marek R. Swadzba
  9. S. sertorius na lepiforum

Leave a Reply