Incurvaria masculella

Incurvariidae – Krzywikowate
Przy wewnętrznej krawędzi przednich skrzydeł znajdują się dwie trójkątne, białe plamy. Przy zewnętrznej krawędzi skrzydeł plam bark. Głowa żółta. Czułki samicy nitkowate, samca grzebykowate.

Incurvaria male

Las wiączyński 01.05.2016 ♂

I. masculella

Las wiączyński 01.05.2016 ♂

I masculella

Las wiączyński 01.05.2016 ♂

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 12-16 mm
  4. Okres lotu. Koniec kwietnia – początek czerwca
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Polifagiczne gąsienice żerują na rozmaitych drzewach i krzewach liściastych oraz na borówkach
  7. Podobne. Liczne inne podobnie ubarwione motyle z różnych rodzin. Gatunki z rodzaju Incurvaria można odróżnić po liczbie, wielkości i kształcie plam na skrzydłach – najbardziej podobne są Incurvaria pectinea, a zwłaszcza Incurvaria oehlmanniella
  8. I.masculella w bazie BioMap
  9. I.masculella na Lepiforum

Leave a Reply