Incurvaria masculella

Incurvariidae – Krzywikowate
Przy wewnętrznej krawędzi przednich skrzydeł znajdują się dwie trójkątne, białe plamy. Przy zewnętrznej krawędzi skrzydeł plam bark. Głowa żółta. Czułki samicy nitkowate, samca grzebykowate.

Incurvaria male

Las wiączyński 01.05.2016 Samiec

I. masculella

Las wiączyński 01.05.2016

I masculella

Las wiączyński 01.05.2016

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 12-16 mm
  4. Okres lotu. Koniec kwietnia – początek czerwca
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Polifagiczne gąsienice żerują na rozmaitych drzewach i krzewach liściastych oraz na borówkach
  7. Podobne. Liczne inne podobnie ubarwione motyle z różnych rodzin. Gatunki z rodzaju Incurvaria można odróżnić po liczbie, wielkości i kształcie plam na skrzydłach – najbardziej podobne są Incurvaria pectinea, a zwłaszcza Incurvaria oehlmanniella
  8. I.masculella w bazie BioMap
  9. I.masculella na Lepiforum

Dodaj komentarz