Agrotis exclamationis – Rolnica czopówka

Noctuidae – Sówkowate
Bardzo zmienna w ubarwieniu duża sówka. Przednie skrzydło zwykle brunatne (forma brunnea) , lub czarne (picea), rzadziej czerwonoszare (forma rufescens), lub bardzo jasne (pallida) z charakterystyczną plamką czopkowatą w kształcie wykrzyknika. Plamka okrągła słabo zarysowana.

A exclamationis

Łódź – Park Poniatowskiego 15.05.2018

A.exclamationis

Park Poniatowskiego 15.05.2018

Agrotis

Park Poniatowskiego 15.05.2018

Park Poniatowskiego 29.06.2011

Park Poniatowskiego 29.06.2011

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, pola, przydroża, łąki
  3. Wymiary. Długość ciała 17-19 mm. Rs 30-40 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – wrzesień. Zimują gąsienice w glebie
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują m.in. na szczawiu, bylicy, babce i mniszku. Młode gąsienice zjadają liście, starsze żerują na podziemnych częściach roślin, gustując w zbożach ozimych, ziemniakach (w tym bulwach), burakach
  7. Podobne. Liczne inne sówki, które najłatwiej wykluczyć po kształcie plamki czopkowatej – w tym Agrotis ipsilon
  8. Uwagi. Autorem jednej z obserwacji jest Ricosz
  9. A.exclamationis w bazie BioMap
  10. A.eclamationis na Lepiforum
ag-exclamationis

Łuków 16.06.2017 Fot. Ricosz

Dodaj komentarz