Agrotis exclamationis – Rolnica czopówka

Noctuidae – Sówkowate
Bardzo zmienna w ubarwieniu duża sówka. Przednie skrzydło zwykle brunatne (forma brunnea) , lub czarne (picea), rzadziej czerwonoszare (forma rufescens), lub bardzo jasne (pallida) z charakterystyczną plamką czopkowatą w kształcie wykrzyknika. Plamka okrągła słabo zarysowana.

A exclamationis

Łódź – Park Poniatowskiego 15.05.2018

ag-exclamationis

Łuków 16.06.2017 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, pola, przydroża, łąki
  3. Wymiary. Długość ciała 17-19 mm. Rs 30-40 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – wrzesień. Zimują gąsienice w glebie
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują m.in. na szczawiu, bylicy, babce i mniszku. Młode gąsienice zjadają liście, starsze żerują na podziemnych częściach roślin, gustując w zbożach ozimych, ziemniakach (w tym na bulwach), burakach
  7. Podobne. Liczne inne sówki, które najłatwiej wykluczyć po kształcie plamki czopkowatej – w tym Agrotis ipsilon
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Ricosz avidal
  9. A.exclamationis w bazie BioMap
  10. A.eclamationis na Lepiforum
A.exclamationis

Łódź – Park Poniatowskiego 15.05.2018

Agrotis

Łódź – Park Poniatowskiego 15.05.2018

Park Poniatowskiego 29.06.2011

Łódź – Park Poniatowskiego 29.06.2011


Rodzaj Agrotis - Rolnica


avidal

Leave a Reply