Amphipoea oculea – Paciepnica korzeniówka

Noctuidae – Sówkowate
Tło przednich skrzydeł brązowopomarańczowe; zewnętrzny brzeg przedniego skrzydła w jednolitej tonacji. Plamy nerkowata i okrągła pomarańczowe, lub białe, wyraźnie jaśniejsze od tła – plama nerkowata stosunkowo silnie rozwinięta.

A.oculea

Kamieńczyk 11.08.2015 Fot. Teresa Stolarczyk

  1. Liczebność. Nierzadka
  2. Biotop. Wilgotne leśne polany i podmokłe łąki
  3. Wymiary. Rs 28-36 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – wrzesień. Gąsienica od maja do lipca
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na kosaćcach, kupkówkach i trzcinnikach
  7. Podobne. U Amphipoea lucens, Amphipoea fucosa i Amphipoea crinanensis (gatunek nie wykazywany z Polski, ale teoretycznie możliwy do odnalezienia) plama nerkowata jest słabiej rozwinięta, a zewnętrzny brzeg przedniego skrzydła w niejednolitej tonacji
  8. Uwagi. Autork obserwacji – Teresa Stolarczyk
  9. A.oculea w bazie BioMap
  10. A.oculea na lepiforum

avidal

Leave a Reply