Apamea crenata – Sówka oparzałka

Noctuidae – Sówkowate
Bardzo zmiennie ubarwiona sówka o skrzydłach od bardzo jasnych do niemal czarnych. Przepaski faliste i plamki wyraźne, bądź mocno zlewające się z tłem.

Armenia 04.07.2011 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 08.06.2011 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Pospolita i liczna
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, parki, łąki, zarośla; częstsza w suchych biotopach
  3. Wymiary. Rs 35-43 mm
  4. Okres lotu. Maj – początek września
  5. Lokalizacja. Armenia, Szwajcaria. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na trawach
  7. Podobne. Liczne inne sówki
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Heiner Ziegler
  9. A.crenata w bazie BioMap
  10. A.crenata na Lepiforum

Rodzaj Apamea - Sówka


avidal

Leave a Reply