Chloantha hyperici

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła szare z trudnym do opisania deseniem złożonym z ciemnobrunatnych smug i plam. Pole nasadowe dwubarwne – przy przedniej krawędzi skrzydła zawsze jasnoszare, oddzielone od ciemniejszej części wyraźną, niemal czarną, podłużną smugą. Plamki nerkowata i okrągła jasne z niewyraźnym, ciemnym wypełnieniem.

Włochy 22.06.2010 Fot. Paolo Mazzei

Niemcy – maj 2021 Fot. Benjamin Fabian

Niemcy – maj 2021 Fot. Benjamin Fabian

  1. Liczebność. Skrajnie rzadka EN
  2. Biotop. Skraje lasów i leśne drogi, polany, murawy
  3. Wymiary. Rs 28-40 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – wrzesień; apogeum pojawu od maja do lipca. Dwa lub trzy pokolenia w sezonie. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Niemcy, Włochy. W Polsce współcześnie jedynie w Sudetach
  6. Pokarm. Imagines żywią się nektarem. Gąsienice żerują na dziurawcach
  7. Podobne. Liczne inne sówki różniące się detalami desenia na skrzydłach
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Benjamin Fabian Paolo Mazzei
  9. Ch.hyperici na Lepiforum

Włochy 15.05.2020 Fot. Paolo Mazzei


avidal

Leave a Reply