Cucullia lucifuga – Kapturnica mrocznica

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydła przednie szare z wyraźnie ciemniejszymi od tła żyłkami i przepaskami; przepaski poprzeczne utworzone z wąskich, silnie zygzakowatych linii. Za głową „kaptur” z wzniesionych łusek, często z ciemniejszym pasem po środku. Gąsienica czarna z żółtym pasem grzbietowym oraz z żółtymi i białymi, czarno nakrapianymi plamami nad posuwkami. Gąsienica ostatniego stadium czarna bądź granatowo-czarna z pomarańczowymi plamami na grzbiecie i na bokach segmentów.

Szwajcaria 18.03.2015 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 18.03.2015 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 16.06.2012 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Lokalna; rzadko obserwowana, choć zapewne miejscami bywa liczna
  2. Biotop. Łąki, ekstensywnie użytkowane pastwiska, skraje lasów; preferuje tereny górskie
  3. Wymiary. Rs 38-55 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Gąsienice od lipca do września. Zimuje poczwarka płytko w ziemi
  5. Lokalizacja. Szwajcaria, Austria. W Polsce w górach
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice oligofagiczne, żerują na rozmaitych astrowatych – wymienia się przede wszystkim krwawniki, mlecze i mniszki
  7. Podobne. Liczne inne kapturnice o szarych skrzydłach – identyfikacja obarczona dużym ryzykiem błędu. Gąsienica charakterystyczna, zwłaszcza w ostatnim stadium
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz Heiner Ziegler
  9. C.lucifuga na Lepiforum

Szwajcaria 01.08.2010 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 01.08.2010 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 20.09.2014 Fot. Heiner Ziegler

Austria 15.07.2017 Fot. gernotkunz


Rodzaj Cucullia - Kapturnica


avidal

Leave a Reply