Diarsia rubi – Rolnica malinówka

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła szare lub brązowe z czerwonym, bądź różowawym odcieniem. Plamki nerkowata i okrągła kontrastowo, jasno obwiedzione; pole między nimi zwykle silnie przyciemnione. Z plamka okrągłą sąsiaduje drobna, czarna kropka.

Będzino 08.08.2020 Fot. Augustyna

Będzino 08.08.2020 Fot. Augustyna

  1. Liczebność. Nierzadka
  2. Biotop. Podmokłe łąki, lasy łęgowe, leśne polany, mokradła; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Rs 28-34 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień; dwa pokolenia w sezonie. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Zachodniopomorskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na trawach, borówkach, malinach oraz na rozmaitych roślinach zielnych – w tym na mniszkach
  7. Podobne. Przede wszystkim rzadka Diarsia florida, która kończy loty na początku sierpnia. Pewność identyfikacji gwarantuje analiza budowy genitaliów
  8. Uwagi. Autorką obserwacji jest Augustyna
  9. D.rubi na Lepiforum