Diarsia rubi – Rolnica malinówka

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła szare lub brązowe z czerwonym, bądź różowawym odcieniem. Plamki nerkowata i okrągła kontrastowo, jasno obwiedzione; pole między nimi zwykle silnie przyciemnione. Z plamka okrągłą sąsiaduje drobna, czarna kropka.

Węgry 03.08.2005 Fot. Baranyi Tamás

Będzino 08.08.2020 Fot. Augustyna

Będzino 08.08.2020 Fot. Augustyna

  1. Liczebność. Nierzadka
  2. Biotop. Podmokłe łąki, lasy łęgowe, leśne polany, mokradła; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Rs 28-34 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień; dwa pokolenia w sezonie. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Węgry, Polska – zachodniopomorskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na trawach, borówkach, malinach oraz na rozmaitych roślinach zielnych – w tym na mniszkach
  7. Podobne. Przede wszystkim rzadka Diarsia florida, która kończy loty na początku sierpnia. Pewność identyfikacji gwarantuje analiza budowy genitaliów
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Augustyna Baranyi Tamás
  9. D.rubi na Lepiforum

Rodzaj Diarsia - Rolnica


avidal