Diarsia rubi – Rolnica malinówka

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła szare lub brązowe z czerwonym, bądź różowawym odcieniem. Plamki nerkowata i okrągła kontrastowo, jasno obwiedzione; pole między nimi zwykle silnie przyciemnione. Z plamka okrągłą sąsiaduje drobna, czarna kropka.

Będzino 08.08.2020 Fot. Augustyna

Będzino 08.08.2020 Fot. Augustyna

  1. Liczebność. Nierzadka
  2. Biotop. Podmokłe łąki, lasy łęgowe, leśne polany, mokradła; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Rs 28-34 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień; dwa pokolenia w sezonie. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Zachodniopomorskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na trawach, borówkach, malinach oraz na rozmaitych roślinach zielnych – w tym na mniszkach
  7. Podobne. Przede wszystkim rzadka Diarsia florida, która kończy loty na początku sierpnia. Pewność identyfikacji gwarantuje analiza budowy genitaliów
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Augustyna
  9. D.rubi na Lepiforum

avidal