Dichagyris candelisequa

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła jednolicie szare z bardzo słabo zaznaczonymi lub wręcz niedostrzegalnymi przepaskami poprzecznymi ograniczającymi pole środkowe. Plamki nerkowata i okrągłą bladoszare, połączone ciemną kreską. Ciemna kreska łączy również plamkę czopkowatą z nasadą skrzydła.

Szwajcaria 18.06.2012 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Brak współczesnych obserwacji
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne i naskalne, wygrzane łąki i polany, widne zarośla, skraje lasów, ogrody
  3. Wymiary. Rs 42-46 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec/lipiec – wrzesień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Szwajcaria. W Polsce prawdopodobnie nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na trawach oraz na niektórych roślinach zielnych
  7. Podobne. Liczne inne sówki o jednolicie szarych skrzydłach, w tym inne gatunki z rodzaju, u których przepaski poprzeczne są wyraźniej zarysowane
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Heiner Ziegler
  9. D.candelisequa na Lepiforum

Rodzaj Dichagyris


avidal

Leave a Reply