Dichagyris forcipula

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła popielato-szare. Pole środkowe mało kontrastowe, ograniczone nieco ciemniejszymi od tła przepaskami falistymi. Plamki okrągła, nerkowata jasne, ciemno obwiedzione. Plamka czopkowata ciemno obwiedziona tylko częściowo; od plamki czopkowatej do nasady skrzydła prowadzi wąska, ciemna kreska. Podobne kreski odchodzą od wewnętrznej krawędzi plamek okrągłej i nerkowatej.

Szwajcaria 18.06.2012 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 18.06.2012 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Brak współczesnych obserwacji VU
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, murawy naskalne, wygrzane łąki i polany
  3. Wymiary. Rs 36-42 mm
  4. Okres lotu. Koniec maja – lipiec
  5. Lokalizacja. Szwajcaria. W Polsce odnaleziona w Pieninach – jej współczesne występowanie wymaga potwierdzenia
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych
  7. Podobne. Inne jednolicie szaroskrzydłe sówki
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Heiner Ziegler
  9. D.forcipula na Lepiforum

Rodzaj Dichagyris


avidal

Leave a Reply