Dichagyris signifera

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła w różnych odcieniach szarości lub brązu, niekiedy z rdzawym odcieniem. Plamki nerkowata, okrągła i silnie wydłużona plamka czopkowata mało kontrastowe, nieco jaśniejsze od tła. Plamki te stykają się z podłużnymi, wąskimi smugami utworzonymi z brunatnych i czarnych łusek.

Francja 01.07.2021 Fot. Paolo Mazzei

Węgry 24.07.2005 Fot. Baranyi Tamás

  1. Liczebność. Lokalna, rzadko obserwowana
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Rs 34-40 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – wrzesień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Węgry, Francja. W Polsce na wschodzie i południowym wschodzie kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na trawach oraz na niektórych roślinach zielnych – wymienia się żmijowce i babki
  7. Podobne. Liczne inne sówki o jednolitym ubarwieniu skrzydeł – w tym pozostałe gatunki z rodzaju; identyfikacje ułatwiają wyraźne czarne smugi przy plamkach na przednim skrzydle
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Baranyi Tamás Paolo Mazzei
  9. D.signifera na Lepiforum

Rodzaj Dichagyris


avidal

Leave a Reply