Epilecta linogrisea

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła szare lub srebrzysto-szare z brunatnym rozmyciem w tylnej części pola środkowego (przy tylnym brzegu skrzydła) oraz z brunatnym polem przy krawędzi zewnętrznej skrzydła – pole to ograniczone jest żółtą przepaską falistą. Plamki nerkowata i okrągła ciemno obwiedzione z ciemnym, rozległym wypełnieniem.

Austria 08.08.2021 Fot. gernotkunz

Węgry 21.07.2022 Fot. Baranyi Tamás

Włochy 12.09.2018 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 26.07.2008 Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Rzadka i lokalna, sporadycznie obserwowana
  2. Biotop. Ciepłe tereny otwarte i półotwarte – w tym wydmy nadmorskie, oraz widne lasy
  3. Wymiary. Rs 32-41 mm
  4. Okres lotu. Lipiec-październik. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Austria, Włochy, Węgry. W Polsce głównie w zachodniej i północno-zachodniej części kraju oraz na Wyżynie Lubelskiej
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych – wymienia się szczawie, mniszki, starce, pierwiosnki…
  7. Podobne. Łatwa do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz Paolo Mazzei Baranyi Tamás
  9. E.linogrisea Lepiforum

Włochy 09.12.2019 Fot. Paolo Mazzei


avidal

Leave a Reply