Mesapamea secalis – Sówka żytnica

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła o bardzo zmiennym, jednolitym bądź kontrastowym tle. Najłatwiej zidentyfikować osobniki o jasnym, niemal białym polu nasadowym i takiej samej barwie tylnej części przednich skrzydeł. Plamka nerkowata wyraźnie zaznaczona, jasna, doskonale widoczna na ciemnym tle pola środkowego. Zewnętrzny brzeg przedniego skrzydła ciemny, brunatnoszaroczarny.

Mes.secalis

Łódzkie 24.07.2016 Fot. Jacek Nowak

M.secalis

Łódzkie 25.07.2016 Fot. Jacek Nowak

 1. Liczebność. Pospolita
 2. Biotop. Rozmaite tereny trawiaste, zwłaszcza wilgotne
 3. Wymiary. Rs 27-34 mm
 4. Okres lotu. Czerwiec – wrzesień. Zimuje gąsienica
 5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
 6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują w łodygach rozmaitych traw; chętnie kupkówek i kostrzew
 7. Podobne. Przede wszystkim Mesapamea didyma, w przypadku której przeważają osobniki stosunkowo jednolicie ubarwione – jednak pewność identyfikacji daje analiza budowy genitaliów
 8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Jacek Nowak
 9. M.secalis w bazie BioMap
 10. M.secalis na Lepiforum
 11. Wymowa: mesapamea sekalis

Leave a Reply