Mythimna vitellina

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydła przednie od bladożółtych po ochrowo-żółte. Pole środkowe ograniczone rdzawo-brązowymi przepaskami falistymi, wyraźnie zwężone przy tylnym brzegu skrzydła. Plamka nerkowata bardzo słabo kontrastowa – wyraźnie zaznaczone jedynie jej ciemne wypełnienie brzeżne.

Grecja 07.08.2016 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 11.05.2008 Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Ulega wahaniom sezonowym – rzadko obserwowany migrant z południa Europy; zdarzają się liczne naloty
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, wygrzane zbocza i polany, skraje lasów
  3. Wymiary. Rs 30-43 mm
  4. Okres lotu. Maj – październik
  5. Lokalizacja. Włochy, Grecja. W Polsce możliwa do odnalezienia na całym obszarze, lecz zdecydowanie częściej spotykana na południu kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują nocą na trawach
  7. Podobne. Inne sówki o żółtych skrzydłach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. M.vitellina na Lepiforum

Rodzaj Mythimna - Mokradlica


avidal