Sideridis rivularis – Ponocnica wyżpinówka

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła zwykle brunatne lub szaroczarne z kontrastowym, jasnym, łukowatym motywem utworzonym ze stykających się ze sobą plamek okrągłej i nerkowatej. Gąsienica szarozielonobrązowa, zwykle z ciemnym jodełkowatym deseniem na grzbiecie.

Szwajcaria 21.05.2011 Fot. Heiner Ziegler

Włochy 26.06.2018 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 22.08.2008 Fot. Paolo Mazzei

  1. Status. Pospolita
  2. Siedlisko. Murawy kserotermiczne, psammofilne i naskalne, wapienne zbocza, przydroża, przytorza, łąki, polany, skraje lasów, ogrody
  3. Wymiary. Rs 27-33 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień. Gąsienice od sierpnia do października. Zimuje poczwarka, zwykle w glebie
  5. Lokalizacja. Włochy, Szwajcaria
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują nocą na lepnicach, firletkach i mydlnicach; najchętniej zjadają kwiaty oraz nasiona, przegryzając w tym celu torebki nasienne
  7. Podobne. Unikalny kształt plamek nerkowatej i okrągłej pozwala odróżnić ją od innych gatunków o zbliżonym deseniu i ubarwieniu skrzydeł
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Heiner Ziegler Paolo Mazzei
  9. S.rivularis w bazie BioMap
  10. S.rivularis na Lepiforum

Szwajcaria 07.06.2014 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 10.07.2014 Fot. Heiner Ziegler


Rodzaj Sideridis - Ponocnica


avidal

Leave a Reply