Sideridis rivularis – Ponocnica wyżpinówka

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła zwykle brunatne, lub szaroczarne z kontrastowym, jasnym, trójkątnym motywem utworzonym ze stykających się ze sobą plamek okrągłej i nerkowatej. Gąsienica szarozielonobrązowa z ciemnym, jodełkowatym deseniem na grzbiecie.

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, psammofilne i naskalne, wapienne zbocza, przydroża, przytorza, łąki, polany, skraje lasów, ogrody
  3. Wymiary. Rs 27-33 mm
  4. Czas lotu. Maj – sierpień. Gąsienice od sierpnia do października. Zimuje poczwarka, zwykle w glebie
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują nocą na lepnicach, firletkach i mydlnicach; najchętniej zjadają kwiaty oraz nasiona, przegryzając w tym celu torebki nasienne
  7. Podobne. Niektóre inne sówki, zwłaszcza z rodzaju Hadena
  8. S.rivularis w bazie BioMap
  9. S.rivularis na Lepiforum

Leave a Reply