Clostera anachoreta – Wzjeżka rokitnica

Notodontidae – Garbatkowate
Przednie skrzydło szare lub szaro-brunatne z rozmytą, rozległą, ciemniejszą od tła plamą wierzchołkową, którą przecina kontrastowo biała przepaska poprzeczna. Poniżej plamy wierzchołkowej dwie czarne plamki. Czułki samca grzebykowate. Gąsienica silnie owłosiona, barwna, z rozjaśnionym grzbietem i dwoma czerwono-brunatnymi wyrostkami grzbietowymi – w przedniej i tylnej części ciała; wyrostek w przedniej części ciała z parą jaskrawych, srebrzysto-białych plamek bocznych.

C.anachoreta.

Łuków 06.07.2013 In copula Fot. Ricosz

C anachoreta

Łuków 06.07.2013 Fot. Ricosz

C.anachoreta

Łuków 06.07.2013 Fot. Ricosz

  1. Status. Nierzadka, szeroko rozsiedlona
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, aleje, doliny rzeczne
  3. Wymiary. Rs 25-37 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – sierpień; dwa pokolenia w sezonie. Gąsienice od czerwca do września. Zimuje poczwarka w oprzędzie
  5. Lokalizacja. Łódzkie (PK Międzyrzecza Warty i Widawki), lubelskie
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Gąsienice żerują na wierzbach, topolach i olszach
  7. Podobne. Nietrudna do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak Ricosz
  9. C.anachoreta w bazie BioMap
  10. C.anachoreta na Lepiforum
C.anachoreta.

Dolina Grabi 09.05.2013 ♂ Fot. Jacek Nowak

C anachoreta

Dolina Grabi 09.05.2013 ♂ Fot. Jacek Nowak

C.anachoreta

Dolina Grabi 09.05.2013 ♂ Fot. Jacek Nowak


avidal

Leave a Reply