Clostera anastomosis – Wzjeżka wieszczyca

Notodontidae – Garbatkowate
Przednie skrzydła szare z mniej lub bardziej wyraźnym żółtym odcieniem. Przepaski poprzeczne jasne, cienkie. Ciemna plamka przed jasną przepaska zewnętrzną biało obwiedziona. Gąsienica efektownie ubarwiona – na grzbiecie dwa podłużne żółte pasy i podwójny rząd jasnych kropek między nimi oraz dwa duże, czarne, guzkowate wyrostki i kilka mniejszych, czerwonych.

Cl.anastomosis

Łuków 20.05.20118 Fot. Ricosz

Lary 24.07.2010

Lary 24.07.2010

  1. Status. Jedna z rzadziej obserwowanych wzjeżek; mimo to zalicza się do pospolitych gatunków
  2. Siedlisko. Wilgotne lasy, torfowiska, doliny rzeczne
  3. Wymiary. Rs 30-44 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – sierpień; dwa pokolenia w sezonie. Gąsienice od maja do września
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na wierzbach i topolach; chętnie na młodych osikach. Imagines nie pobierają pokarmu
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju Clostera różnią się ubarwieniem skrzydeł i deseniem na nich
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Ricosz avidal
  9.  Gatunek w bazie BioMap
  10. C.anastomosis na Lepiforum
Clostera

Dudki 10.05.2018

Clostera.

Dudki 10.05.2018

Clostera caterpillar

Dudki 10.05.2018

Clostera caterpillar.

Dudki 10.05.2018

C.anastomosis

Łuków 02.05.2018 Fot. Ricosz


avidal

Leave a Reply