Clostera curtula – Wzjeżka łozówka

Notodontidae – Garbatkowate
Przednie skrzydła ochrowoszare z ciemnobrunatną plamą przy wierzchołku. Na końcu odwłoka wzniesiona kępka włosków.

Widzew 18.05.2012

Widzew 18.05.2012

Widzew 18.05.2012

Widzew 18.05.2012

Widzew 18.05.2012

Widzew 18.05.2012

Widzew 18.05.2012 Koniec odwłoka

Widzew 18.05.2012 Koniec odwłoka

  1. Liczebność. Pospolita, lecz z uwagi na nocny tryb życia nieczęsto obserwowana
  2. Biotop. Wilgotne lasy, parki, mokradła, zarośla – zwłaszcza nadrzeczne, łozowiska, aleje
  3. Wymiary. Rs 27-36 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – sierpień. Gąsienice od maja do września
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na wierzbach i topolach. Imagines nie pobierają pokarmu
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju Clostera różnią się ubarwieniem skrzydeł i deseniem na nich
  8. Autorem jednej z obserwacji jest Ricosz
  9. C.curtula w bazie BioMap
  10. C.curtula na Lepiforum
Lary 24.07.2010

Lary 24.07.2010

C.curtula

Łuków 22.05.2017 Fot. Ricosz

 

Dodaj komentarz