Drymonia obliterata – Dąbrówka melagona

Notodontidae – Garbatkowate
Przednie skrzydło popielatoszare z nieco przyciemnionym polem środkowym. Pole środkowe ograniczone wąskimi , silnie ząbkowanymi przepaskami poprzecznymi; przepaska wewnętrzna nie jest łukowato wygięta.

Szwajcaria 07.07.2017 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 07.07.2012 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Rzadka, spotykana sporadycznie i pojedynczo
  2. Biotop. Widne lasy dębowe, polany, zarośla
  3. Wymiary. Rs 30-40 mm
  4. Okres lotu. Maj – połowa lipca. Gąsienice od czerwca do września. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Szwajcaria. W Polsce głównie we wschodniej i południowowschodniej części kraju
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Gąsienice żerują na dębach, bukach, grabach i brzozach
  7. Podobne. Kształt przepaski wewnętrznej odróżnia ją od pozostałych gatunków z rodzaju – i tak np. przepaska ta u Drymonia velitaris jest łukowato wygięta i słabiej ząbkowana
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Heiner Ziegler
  9. D.obliterata na Lepiforum

avidal

Leave a Reply