Furcula bifida – Leszczotka dwojaczka

Notodontidae – Garbatkowate
Znana także jako widłogonka dwojaczka. Tło przedniego skrzydła szarobiałe. Przepaska środkowa szeroka, szara, z grubym, czarnym obrzeżeniem, stosunkowo słabo kontrastująca z tłem skrzydła. Dorosła gąsienica zielona z brunatnymi zagłowiem i siodłem oraz brunatnozielonymi widełkami na końcu ciała. Przed przepoczwarczeniem gąsienica zmienia barwę na brudnobrązową.

Świętokrzyskie Fot. Mariusz Gwardjan

F.bifida

Łódź 22.05.2014 Fot Jacek Nowak

  1. Liczebność. Nierzadka
  2. Biotop. Wilgotne lasy, parki i ogrody, doliny rzeczne, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 30-45 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec. Gąsienice od lipca do września. Zimuje poczwarka w twardym kokonie, sporządzonym częściowo z pogryzionych przez gąsienicę kawałeczków kory
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie, świętokrzyskie
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Gąsienice żerują głównie na niskich osikach, rzadziej na innych topolach lub na wierzbach
  7. Podobne. U Furcula furcula czarne obrzeżenie przepaski środkowej jest cieńsze; u Furcula bicuspis brak go zupełnie, a sama przepaska silniej kontrastuje z tłem skrzydła. Gąsienice bardzo podobna do innych gatunków z rodzaju, a także do gąsienic widłogonek z rodzaju Cerura
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Mariusz Gwardjan Jarosław Bury Jacek Nowak Ricosz
  9. F.bifida w bazie BioMap
  10. F.bifida na Lepiforum

Łuków 25.06.2014 Fot. Ricosz

Łuków 05.07.2014 Fot. Ricosz

Poczwarka Fot. Jarosław Bury


W lesie wiączyńskim natknąłem się na gąsieniczkę gwałtownymi ruchami ciała próbującą odstraszyć zbliżającego się drapieżnego pluskwiaka Arma custos. To warto zobaczyć.


avidal

Leave a Reply