Furcula bifida – Leszczotka dwojaczka

Notodontidae – Garbatkowate
Znana także jako widłogonka dwojaczka. Tło przedniego skrzydła szarobiałe. Przepaska środkowa szeroka, szara, z grubym, czarnym obrzeżeniem, stosunkowo słabo kontrastująca z tłem skrzydła. Dorosła gąsienica zielona z brunatnymi zagłowiem i siodłem oraz brunatnozielonymi widełkami na końcu ciała. Przed przepoczwarczeniem gąsienica zmienia barwę na brudnobrązową.

F.bifida

Łódź 22.05.2014 Fot Jacek Nowak

  1. Liczebność. Nierzadka
  2. Biotop. Wilgotne lasy, parki i ogrody, doliny rzeczne, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 30-45 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec. Gąsienice od lipca do września. Zimuje poczwarka w twardym kokonie, sporządzonym częściowo z pogryzionych przez gąsienicę kawałeczków kory
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Gąsienice żerują głównie na niskich osikach, rzadziej na innych topolach lub na wierzbach
  7. Podobne. U Furcula furcula czarne obrzeżenie przepaski środkowej jest cieńsze; u Furcula bicuspis brak go zupełnie, a sama przepaska silniej kontrastuje z tłem skrzydła. Gąsienice bardzo podobna do innych gatunków z rodzaju, a także do gąsienic widłogonek z rodzaju Cerura
  8. Uwagi. Autorem obserwacji – Ricosz, Jarosław Bury i Jacek Nowak
  9. F.bifida w bazie BioMap
  10. F.bifida na Lepiforum

Łuków 25.06.2014 Fot. Ricosz

Łuków 05.07.2014 Fot. Ricosz

Poczwarka Fot. Jarosław Bury


W lesie wiączyńskim natknąłem się na gąsieniczkę gwałtownymi ruchami ciała próbującą odstraszyć zbliżającego się drapieżnego pluskwiaka Arma custos. To warto zobaczyć.


avidal

Leave a Reply