Furcula furcula – Leszczotka widlica

Notodontidae – Garbatkowate
Znana także jako widłogonka widlica. Tło przedniego skrzydła szarobiałe. Przepaska środkowa szeroka, szara, z relatywnie wąskim, czarnym obrzeżeniem. Dorosła gąsienica zielona z brunatnymi zagłowiem i siodłem oraz brunatnozielonymi widełkami na końcu ciała. Przed przepoczwarczeniem gąsienica zmienia barwę na brudnobrązową.

Szwajcaria – Zernez 14.07.2007 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria – Grono 26.07.2012 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria – Chur 12.06.2007 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Szeroko rozmieszczona, lecz niezbyt liczna i sporadycznie obserwowana
  2. Biotop. Lasy, zadrzewione doliny rzeczne, zarośla wierzbowe
  3. Wymiary. Rs 27-38 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec. Gąsienice od lipca do września. Zimuje poczwarka w twardym kokonie, sporządzonym częściowo z pogryzionych przez gąsienicę kawałeczków kory
  5. Lokalizacja. Szwajcaria. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Gąsienice żerują głównie na niskich osikach, iwach i bukach; rzadziej na innych topolach i wierzbach
  7. Podobne. U Furcula bifida czarne obrzeżenie przepaski środkowej jest szersze; u Furcula bicuspis brak go zupełnie, a sama przepaska silniej kontrastuje z tłem skrzydła. Gąsienice bardzo podobna do innych gatunków z rodzaju (wczesne stadia nierozróżnialne), a także do gąsienicy Cerura vinula (czerwone zagłowie)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Heiner Ziegler
  9. F.furcula na Lepiforum

avidal

Leave a Reply