Pterostoma palpina – Dzióbica głaszczkówka (Dzióbica słomka)

Notodontidae – Garbatkowate
Duża, słomkowo ubarwiona garbatka o mocno wydłużonej głaszczce przypominającej wycior do mycia butelek, jak celnie opisano ją w jednym z fotoprzewodników.

Widzew 14.05.2010

Widzew 14.05.2010

Widzew 14.05.2010

Widzew 14.05.2010

Widzew 14.05.2010

Widzew 14.05.2010

Widzew 14.05.2010

Widzew 14.05.2010

Widzew 14.05.2010

Widzew 14.05.2010

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zagajniki, zadrzewienia, chętnie tereny wilgotne
  3. Wymiary. Rs 35-55 mm
  4. Czas lotu. Kwiecień – sierpień; w czerwcu okazjonalnie. Gąsienice czerwiec – wrzesień. Zimują poczwarki w oprzędach na ziemi lub płytko w glebie
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na topolach i wierzbach, rzadziej na innych drzewach liściastych. Motyle nie pobierają pokarmu
  7. Podobne. Niepowtarzalna
  8. P.palpina w bazie BioMap
  9. P.palpina na Lepiforum
Łódzki Ogród Botaniczny 03.08.2015 Identyfikacja Wojtek M.

Łódzki Ogród Botaniczny 03.08.2015 Identyfikacja Wojtek M.

Dodaj komentarz