Ptilophora plumigera – Opusznica piórówka

Notodontidae – Garbatkowate
Czulki samicy piłkowane, samce pierzaste. Przednie skrzydła od żółtawych, poprzez rdzawe aż po brunatne – gatunek o znacznej zmienności barwnej. Pole środkowe zwykle ciemniejsze od tła skrzydeł, ograniczone żółtymi, flaistymi i zygzakowatymi przepaskami poprzecznymi.

Podkarpacie – Listopad 2016 ♀ Fot. Jarosław Bury

Podkarpacie – Listopad 2016 Fot. Jarosław Bury

Podkarpacie – Listopad 2016 Doskonale widać pierzaste czułki ♂ Fot. Jarosław Bury

Podkarpacie – Listopad 2016 Fot. Jarosław Bury

  1. Status. Nierzadka, miejscami liczna  – jednak z uwagi na późną aktywność sezonową nieczęsto obserwowana
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 18-20 mm. Rs 33-44 mm
  4. Okres lotu. Październik i listopad, niekiedy jeszcze w grudniu. Jeśli jednak jesień jest wyjątkowo zimna, imagines pojawiają się dopiero w pierwsze ciepłe dni wiosenne. Gąsienice w maju i w czerwcu. Zimuje jajo – ewenement wśród garbatek
  5. Lokalizacja. Podkarpackie
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Gąsienice żerują na klonach, rzadziej na innych drzewach liściastych
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczna – późnojesienna aktywność imagines ułatwia rozpoznanie
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Jarosław Bury
  9. P.plumigera na Lepiforum

Habitat Fot. Jarosław Bury

Podkarpacie – Listopad 2016 Fot. Jarosław Bury

Podkarpacie – Listopad 2016 Fot. Jarosław Bury

Podkarpacie – Listopad 2016 Fot. Jarosław Bury


avidal

Leave a Reply