Chazara briseis – Skalnik bryzeida

Nymphalidae – Rusałkowate
Wiezrch skrzydeł brunatny z przepaskami utworzonymi z owalnych, białych plam. Na przednim skrzydle na dwóch z takich plam znajduje się widoczne po obu stronach skrzydła czarne oczko z biała źrenicą; u samicy może się pojawić niewielkie, trzecie oczko. Spód tylnych skrzydeł jasny z dwiema brunatnymi przepaskami, z których przepaska wewnętrzna niemal zawsze jest rozerwana po środku. Przepaski te moga rozmywać się i zanikać zwłaszcza przepaska wewnętrzna.

Chorwacja 26.07.2009 ♀ Fot. Jarosław Bury

Chorwacja 24.07.2009 ♀ Fot. Jarosław Bury

Chorwacja 24.07.2009 ♀ Fot. Jarosław Bury

Chorwacja 25.07.2009 ♂ Fot. Jarosław Bury

  1. Liczebność. Dawniej lokalnie w Polsce środkowej i południowej do początku XXI wieku utrzymał się jedynie na ostatnim ze znanych stanowisk na Wyżynie Kieleckiej. Obecnie prawdopodobnie wymarły na obszarze kraju CR CR
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, skaliste zbocza; chętnie wapienne. Gatunek wybitnie termofilny
  3. Wymiary. Rs 45-65 mm
  4. Okres lotu. Koniec czerwca – początek września. Imagines chętnie nocują na skalnych zboczach i wapiennych skałkach. Zimuje młoda gąsienica
  5. Lokalizacja. Chorwacja, Polska – świętokrzyskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują nocą na trawach; chętnie na stokłosach, sesleriach i kostrzewach
  7. Podobne. Przy uważnej analizie nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji i identyfikacji – Mariusz Gwardjan Jarosław Bury
  9. Ch.briseis na Przyroda Świętokrzyska
  10. Ch.briseis na Lepiforum

Rezerwat Góra Rzepka 2003 Fot. Mariusz Gwardjan


avidal

Leave a Reply