Euphydryas cynthia – Przeplatka alpejska

Nymphalidae – Rusałkowate
Wierzchnia strona skrzydeł samicy pomarańczowożółta z czarnym, siateczkowatym deseniem. Wierzch skrzydeł samca czysto biały z z kilkoma pomarańczowymi plamkami oraz z czarnymi przepaskami – deseń diagnostyczny dla gatunku. Na spodzie skrzydeł poprzeczne rzędy kremowobiałych plam. Gąsienica czarna z kolcowatymi wyrostkami pokrytymi odstającymi włoskami. Na każdym segmencie żółta przepaska i drobne, owalne plamki.

Szwajcaria 26.07.2008 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 26.07.2008 Fot. Heiner Ziegler

  1. Zasięg. Alpy; wykazana również z Bułgarii. Liczebność sezonowa ulega znacznym wahaniom – w niektórych sezonach zdarzają się pojawy masowe, w innych lokalne populacje są silnie uszczuplone
  2. Biotop. Łąki górskie i ukwiecone zbocza powyżej linii lasu, jednak unika terenów powyżej 3 000 metrów n.p.m.. Lata szybko i zwinnie nisko nad roślinnością zielną
  3. Wymiary. Rs 35-45 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień/wrzesień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Szwajcaria. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar; wyraźnie preferuje żółte kwiaty. Jeśli nadarzy się okazja, pobiera sole mineralne z ekskrementów. Gąsienice żerują na przywrotnikach, fiołku wapiennolubnym (zapewne także na innych fiołkach) i na babce alpejskiej
  7. Podobne. Samica podobna do innych przeplatek, które jednak unikają terenów wysokogórskich. Samiec niepowtarzalny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Heiner Ziegler
  9. E.cynthia na Lepiforum

Szwajcaria 26.07.2009 Fot. Heiner Ziegler


avidal

Leave a Reply