Melitaea aurelia – Przeplatka aurelia

Nymphalidae – Rusałkowate
Skrzydła pomarańczowe z siatkowanym czarnym rysunkiem. Półksiężycowate plamki na spodzie tylnych skrzydeł znacznie ciemniejsze od sąsiadujących z nimi pól na samym brzegu skrzydła, żółtopomarańczowe. Gąsienica czarna z pomarańczowymi, kolczastymi wyrostkami na ciele.

Szwajcaria 27.06.2010 Fot. Heiner Ziegler

Podlasie 12.07.2008 Fot. Marx 44

Podlasie 12.07.2008 Fot. Marx 44

  1. Status. Gatunek skrajnie rzadki i ginący stwierdzany na pojedynczych stanowiskach we wschodniej i południowej części kraju EN Arek Gawroński
  2. Siedlisko. Wilgotne łąki i polany; chętnie o podłożu torfiastym. Także suche murawy
  3. Wymiary. Rs 30-34; najmniejsza krajowa przeplatka
  4. Okres lotu. Czerwiec i lipiec
  5. Lokalizacja. Szwajcaria, Polska – podlaskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na pszeńcach i naparstnicach (niektóre źródła podają, że także na babkach lancetowatej i pośredniej). Młode gąsienice żerują gromadnie. Gąsienice ostatniego stadium żerują samotnie w ciągu dnia
  7. Podobne. U Melitaea athalia półksiężycowate plamki na spodzie tylnych skrzydeł nie są wyraźnie ciemniejsze od tła (jasnożółte). Natomiast pewność rozróżnienia M.aurelia od Melitaea britomartis daje analiza budowy kopulatorów
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marx 44 Heiner Ziegler
  9. M.aurelia w bazie BioMap
  10. M.aurelia na Lepiforum

avidal

Leave a Reply