Melitaea phoebe – Przeplatka febe

Nymphalidae – Rusałkowate
Wierzch skrzydeł rudopomarańczowy z czarnym rysunkiem układającym się w kratkę. Spodnia strona tylnych skrzydeł biała z pomarańczowymi przepaskami; na zewnętrznej pomarańczowej przepasce brak czarnych plamek.

Bułgaria 05.07.2010 Fot. Jarosław Bury

  1. Liczebność. Dawniej lokalnie w całym kraju, dziś skrajnie nieliczna na pojedynczych stanowiskach – prawdopodobnie jedynie w Bieszczadach i Beskidzie Niskim Arek Gawroński
  2. Biotop. Ukwiecone, suche tereny otwarte
  3. Wymiary. Rs 34-50 mm; największa polska przeplatka
  4. Okres lotu. Kwiecień – sierpień/wrzesień; jedno lub dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Bułgaria. W Polsce wyłącznie w Beskidzie Niskim, w Bieszczadach i w północno-wschodniej części kraju
  6. Pokarm. Nektar, sole mineralne pobierane z wilgotnej gleby i ekskrementów. Gąsienice żerują na chabrach driakiewnikach, rzadziej na babkach i ostrożeniach
  7. Podobne. Inne przeplatki, zwłaszcza Melitaea cinxia, u której na na zewnętrznej, pomarańczowej przepasce tylnego skrzydła występuje rząd czarnych plamek widocznych po obu stronach skrzydła
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Jarosław Bury
  9. M.phoebe na Lepiforum

avidal

Leave a Reply