Oxyptilus pilosellae

Pterophoridae – Piórolotkowate
Skrzydła brązowe z białymi przepaskami. Na trzecim piórku drugiej pary skrzydeł znajduje się trójkątna, wąska plamka z czarnych łusek – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Przy końcu odwłoka u samca odstające na boki pęczki włosków.

O.pilosella

Łódzkie 10.06.2014 Fot. Jacek Nowak

Oxyptilus species

Łódź Fot. Marek Wyszomirski

Oxyptilus sp.

Łódź Fot. Marek Wyszomirski

Widzew 10.06.2013 Samica

Łódź – Widzew 10.06.2013 ♀

  1. Liczebność. Pospolity i liczny
  2. Biotop. Polany, parki, ogrody, łąki, zarośla, skraje lasów
  3. Wymiary. Rs 15-21 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na jastrzębcach
  7. Podobne. Liczne inne piórolotki z rodzajów Oxyptilus, Crombrugghia, Capperia, Geina i Buckleria – najbardziej Oxyptilus chrysodactyla, u którego plamka na trzecim piórku jest nieco szersza
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak Marek Wyszomirski avidal
  9. O.pilosellae w bazie BioMap
  10. O.pilosellae na Lepiforum
Park Poniatowskiego 08.05.2012 Samiec Czarna plamka z łusek na trzecim piórku jest wąska, w zarysie trójkątna

Łódź – Park Poniatowskiego 08.06.2012 ♂ Czarna plamka z łusek na trzecim piórku jest wąska, w zarysie trójkątna


avidal

Leave a Reply